Adwokat Piotr Karwacki Chełm

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie m.in.:

Prawa cywilnego:

 • sporządzanie projektów umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przedsądowe egzekucja roszczeń
 • opracowywanie pozwów i wniosków
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądem
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

Prawa karnego, karnoskarbowego, wykroczeń i wykonawczego:

 • obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym n

Prawa rodzinnego:

 • opracowywanie pozwów i wniosków
 • reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód i separację, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

Prawa handlowego i gospodarczego:

 • obsługa przedsiębiorców
 • pomoc prawna przy zakładania działalności gospodarczej, zakładaniu spółek
 • opracowywanie umów i doradztwo przy zawieraniu umów handlowych
 • pomoc prawna przy egzekwowaniu należności
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami