Telefon
+48 798 349 750
Email
kancelaria@pkadwokat.pl

Niniejszy wpis zawiera odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące spraw o rozwód.

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Pożycie małżeńskie przejawia się istnieniem między małżonkami szczególnego rodzaju więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej łączącej małżonków. Zupełny  rozkład pożycia małżeńskiego polega na  ustaniu wszystkich  więzów łączących małżonków –  więzi duchowej, fizycznej i materialnej.

Co zawiera wyrok w sprawach o rozwód?

Zgodnie z art. 58 § 1 K.r.o. w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków.
  • kontaktach rodziców z dzieckiem.
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
  • jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków

Który sąd jest właściwy w sprawach o rozwód ?

W sprawach o rozwód  orzekają sądy okręgowe. Stosownie do art. 41 k.p.c. powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jaka dokumenty będą potrzebne aby wnieść pozew o rozwód ?

Do pozwu należy dołączyć opis aktu małżeństwa i akty urodzenia małoletnich dzieci stron.

Jaka jest wysokość opłaty sądowej w sprawie o rozwód ?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pozwu.

 

 

Previous PostNext Post

Related Posts

O nas

Witamy na blogu Kancelarii Adwokackiej – Piotr Karwacki

Kategorie

arrow-up-icon